Driftsstatus

N O R M A L   D R I F T

 

 

Info

Den 13/9-21 ang. indbetalingskort:

Tidligere udmeldte fejl meldes nu rettet af banken og der kan igen indbetales. Der udsendes et nyt indbetalingskort indenfor de næste 14 dage. Betalingsfristen forlænges til 1/10-21 på både det gamle samt på det nye indbetalingskort.

Den 1/9-21 ang. Indbetalingskort:

Vi oplever pt. problemer med at indbetalinger via NETS returneres - vi arbejder på sagen og har fået at vide at banken har lavet en fejl. Vi udsender ikke rykkere før problemet er løst og alle har fået mulighed for at indbetale igen.

 

 

 

 

 

Velkommen til Vestre Vandværk

Vandværkets nye hjemmeside er under opbygning.

Ejerskifte:
Vi starter snart op med at registrere, hvem der ejer den enkelte ejendom og der vil derfor, på et senere tidspunkt, skulle gives meddelelse om ejerskifte. Information om ændringer vil komme her på siden. Hvis det opleves at der er registreret forkerte oplysninger på ejendommen, så skriv en besked til os. Oplysning om mail findes under 'kontakt'.

Hold løbende øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...
Læs mere om spareråd her