Driftsstatus

UNORMAL DRIFT

Den 2/8-2022

Pga. problemet med for høje værdier af PFAS i vandet overgår vi i dag til vores nødforsyning fra HTK-Forsyning. Dette er sket i samråd med Kommunen.

Ændringen vil forårsage urenheder og ’rust’ i vandet, og der kan også komme problemer med trykket på vandet. Som følge af dette er det derfor forbudt at vande have.

Da vi i en periode skal købe vand fra HTK-Forsyning vil prisen på vand formentligt stige, men dette vil der komme yderligere information om på et senere tidspunkt.


 

 

 

Info

Den 2/8-2022

Vi har via Kommunen modtaget en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. det seneste analyseresultat af PFAS. Styrelsen vurderer at indtag af drikkevandet ikke udgøre en akut sundhedsfare, men anbefaler at vandværket hurtigst muligt og uden unødig forsinkelse foretager foranstaltninger, der sikrer forbrugerne rent drikkevand.

Vi har derfor valgt at overgå til vores nødforsyning fra HTK-Forsyning.

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Vestre Vandværk

Ejerskifte:
Vi starter snart op med at registrere, hvem der ejer den enkelte ejendom og der vil derfor, på et senere tidspunkt, skulle gives meddelelse om ejerskifte. Information om ændringer vil komme her på siden. Hvis det opleves at der er registreret forkerte oplysninger på ejendommen, så skriv en besked til os. Oplysning om mail findes under 'kontakt'.

Hold løbende øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...
Læs mere om spareråd her