Driftsstatus

NORMAL DRIFT

Den 03.01.22

Vi har modtaget følgende fra Høje Taastrup Kommune angående PFAS-indholdet i vores drikkevandsboring:

PFAS-resultaterne viser, at I overholder gældende kvalitetskrav til drikkevand for summen af de 4 PFAS-forbindelser på Vestre Vandværk Hedehusene.

Testresultaterne kan, hvis det ønskes, rekvireres ved at sende os en mail - adressen findes under "Kontakt".

 

 

Info

07.04.22

Ledningsbrud fra ca kl. 10.45-12.35

02.04.22

Sæt kryds i kalenderen ved den 14.06.22, hvor der vil være generalforsamling. Indkaldelse samt dagsorden vil udkomme ifølge vores vedtægter.

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Vestre Vandværk

Vandværkets nye hjemmeside er under opbygning.

Ejerskifte:
Vi starter snart op med at registrere, hvem der ejer den enkelte ejendom og der vil derfor, på et senere tidspunkt, skulle gives meddelelse om ejerskifte. Information om ændringer vil komme her på siden. Hvis det opleves at der er registreret forkerte oplysninger på ejendommen, så skriv en besked til os. Oplysning om mail findes under 'kontakt'.

Hold løbende øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...
Læs mere om spareråd her