Driftsstatus

N O R M A L   D R I F T

 

 

Info

Den 16.11.21

Vi har desværre konstateret at den fejl der var fra bankens side i september, også har haft den konsekvens at regninger indbetalt mellem datoerne 09.09.21-15.09.21 desværre ikke er blevet registreret i vores indbetalersystem. Hvis du har indbetalt i perioden, beder vi derfor om at du sender kvittering for indbetaling via vores mail, da vi skal registrere indbetalingen manuelt. Fejlen ER rettet og systemet kører normalt pt.

- Kontakt os endelig via mail hvis der er spørgsmål mv. - Adressen findes under fanen ' Kontakt'

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Vestre Vandværk

Vandværkets nye hjemmeside er under opbygning.

Ejerskifte:
Vi starter snart op med at registrere, hvem der ejer den enkelte ejendom og der vil derfor, på et senere tidspunkt, skulle gives meddelelse om ejerskifte. Information om ændringer vil komme her på siden. Hvis det opleves at der er registreret forkerte oplysninger på ejendommen, så skriv en besked til os. Oplysning om mail findes under 'kontakt'.

Hold løbende øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...
Læs mere om spareråd her