Driftsinfo

30. jan. 2018: Driftproblemer på vandværket, hvorfor vi er tilkoblet Høje-Taastrups nødforsyning fra HTK vand, indtil vi får udbedret fejlen.

Det skulle gerne være i orden igen tirsdag d. 31. jan. 2018.

31. jan 2018: Driften er normal.