Vestre Vandværk a.m.b.a

Ordinær generalforsamling i Vestre Vandværk a.m.b.a.: Dato: Mandag d. 23. April, 2018. Sted: Hedehuset, Hovedgaden 371 B, 2640 Hedehusene (ved siden af tennisklubben). Der kommer en formel indkaldelse, inkl. dagsorden, i forbindelse med udsendelse af regnskabet for 2017.

Ekstraordinær generalforsamling er afholdt: Vestre Vandværk blev omdannet fra I/S til a.m.b.a pr. 1/1-2018.

Takstblad

Gældende fra 1. januar 2016 og indtil nyt udsendes.

Se taksterne

Ejerskifte

Vandværket når der købes og sælges ejendom.

Læs om ejerskifte

Forsyningsområde

Ledningsnettets udbredelse.

Se hvor vi leverer

Økonomi

Resultatopgørelser og balancer.

Læs Årsregnskabet

Driftsinfo.

Meddelser om ledningsarbejde.

Driftssituationen

Vandanalyse

Kvaliteten af vores drikkevand.

Læs vandanalyserne